Krystaliczny siarczan glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

Najnowsze dane dotyczące stosowania krystalicznego siarczanu glukozaminy w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych potwierdzają zasadność stosowania tego leku w terapii ChZS jako jedynej skutecznej formuły wśród glukozamin.
Na odbywającym się w Krakowie w ramach Kongresu ESCEO spotkaniu ekspertów, przedstawiono najnowsze dane na temat leczenia ChZS potwierdzające skuteczność stosowania krystalicznego siarczanu glukozaminy jako jedynej skutecznej terapii ChZS, zmniejszającej dolegliwości bólowe oraz poprawiającej czynności funkcjonalne stawu kolanowego, co długofalowo może chronić przed progresją choroby.(Bardzo dobre efekty uzyskujemy łącząc Glukozamine z Wit C i Ziemia Okrzemkową – obserwacje i doświadczenia własne – Elżbieta i Szymon Spolankiewicz, Biogabinet Terapii Naturalnych WIEM)

ESCEO zdecydowało się przeprowadzić serię metaanaliz, dokonując ponownej oceny profilu bezpieczeństwa wszystkich leków stosowanych obecnie w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Wykazano, że siarczan glukozaminy jest całkowicie bezpieczny; nie opisano działań niepożądanych, poważnych działań niepożądanych lub wycofania się pacjentów z badań przed ich zakończeniem. Wspomniane metaanalizy kwestionują stosowanie paracetamolu jako pierwszej linii leczenia ChZS stawu kolanowego. Wydaje się, że w pierwszej kolejności właściwym wyborem jest terapia oparta na krystalicznym siarczanie glukozaminy i siarczanie chondroityny o czystości farmaceutycznej.

Podczas Kongresu w Krakowie zaprezentowano również wyniki innego badania będącego analizą farmakoekonomiczną dot. krystalicznego siarczanu glukozaminy. Wyniki potwierdzają opłacalność stosowania tego leku w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów w porównaniu z innymi preparatami. Wynik opiera się na metodologii z zastosowaniem syntetycznego miernika stanu zdrowia – Indeksu Użyteczności Zdrowia (Health Utilities Index), które obejmują wszystkie dostępne dane z badań z zastosowaniem różnych preparatów zawierających glukozaminę w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

W długoterminowej obserwacji pacjentów z ChZS wykazano, że stosowanie krystalicznego siarczanu glukozaminy spowodowało znaczne zmniejszenie liczby innych przyjmowanych leków z powodu ChZS, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz zmniejszenie liczby konsultacji i badań. Model symulacyjny dostarczył dane spójne z tym, co zaobserwowano w literaturze, tj. wykazał, że kiedy dana postać farmaceutyczna glukozaminy wykazuje skuteczność kliniczną, to zawsze przekłada się to na znaczącą efektywność kosztową”.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest uważana za główną przyczynę niepełnosprawności na całym świecie. Zapadalność na to schorzenie rośnie – szacuje się, że ChZS dotyka ponad 250 milionów ludzi na całym świecie, przede wszystkim osoby powyżej 40 r.ż., głównie kobiety.

Autor: Alicja Kostecka  (Za Termedia.pl)