Regulamin

Każdy zainteresowany przed skorzystaniem z usług dotyczącej bioenergoterapii jest zobowiązany do zapoznania  się  z  regulaminem.

  1. Bioenergoterapia jest zabiegiem stosowanym w medycynie niekonwencjonalnej i została  uznana przez WHO-tj. Światową Organizację Zdrowia jako zabiegi wspomagające zdrowie.
  2. Każdy dobrowolnie wyraża zgodę na proponowane przez nas zabiegi bioenergoterapeutyczne.
  3. Za dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodę wyrażają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
  4. Każdy korzystający z naszej pomocy, nie przerywał leczenia i stałych wizyt u specjalistów lekarzy  medycyny.
  5. Efekty  bioenergoterapii uzależnione są nie tylko od samych zabiegów, ale  również od ścisłego stosowania się do zaleceń w życiu codziennym, a zwłaszcza dotyczących takich problemów jak: alkohol, papierosy, inne używki, diety, tryb życia,  społeczne i rodzinne wsparcie.
  6. Za usługi pobiera są opłaty określone w Cennik usług.
  7. Dyplom Mistrza Bioenergoterapii nr 3670 (Elżbieta Spolankiewicz) oraz 3669 (Szymon Spolankiewicz) potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle. (Uprawnienia)
  8. Po działaniu zakaz korzystania ze wszelkich usług bioenergoterapeutycznych na czas zdrowienia. Nie zastępować mojego działaniem innych. Wynika to z faktu, że w świecie energetycznym każdy ma inne energie i te działania się nie kumulują tylko znoszą.
  9. Utrzymanie działań uzdrawiających.
  10. Przykłady skutecznych działań

Wybrane aspekty prawne.

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności bioenergoterapia zaliczana jest do „pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego” o symbolu EKD-85.14. Natomiast według obowiązującej w Polsce tzw. Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność gospodarcza w zakresie bioenergoterapia zaliczana jest do grupy „działalności paramedycznych” posiadających symbol PKD-2007 – 86.90.D.

Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz 979 z poź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzajacego, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r. Nr D. poz 1117)

Bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym – rzemiosłem kwalifikowanym od 1996 roku.

Bioenergoterapia jest zawodem niemedycznym, ale paralelnym w stosunku do medycyny. Oznacza to, że bioenergoterapia jest dziedziną niezależną od medycyny i nie zajmuje się sferą zastrzeżoną prawnie dla zawodów medycznych, a zwłaszcza nie zajmuje się diagnozowaniem jednostek chorobowych i terapią w sensie medycznym, czy też ordynowaniem leków (środków farmaceutycznych).

Usługi bioenergoterapeutyczne mają charakter niemedyczny i obejmują działania w sferze niematerialnej człowieka, zmierzające do przywrócenia homeostazy bioenergetyki organizmu.

Tą drogą, bioenergoterapia pośrednio wpływa na regulację fizjologii i pobudza naturalne siły obronne organizmu. Rozróżnienie to jest istotne i porządkujące w sposób jednoznaczny kompetencje bioenergoterapeuty.

Jak wynika z przedstawionej tu definicji, bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym w ramach działalności paramedycznej.

Witryna internetowa Biogabinet.eu nie zapewnia porady medycznej.

Informacje tekstowe, grafika, zdjęcia i inne materiały zawarte na tej stronie są wyłącznie do celów edukacyjnych.

Celem tej witryny jest promowanie szerokiego zrozumienia i znajomości różnych zagadnień związanych ze zdrowiem. Jej celem nie jest zastąpienie profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia.

Zawsze pytaj swojego lekarza o wszelkie rzeczy dotyczące stanu swojego zdrowia lub leczenia, zanim zaczniesz stosować nowy schemat opieki zdrowotnej i nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady medycznej lub nie zwlekaj z jej szukaniem z powodu, tego co przeczytałeś na tej stronie.