Prawdy o wykorzystaniu Praw Rezonansu, Synchronizacji, Wypełnienia przez dozorców