* Pamiętaj abyś każdy dzień swojego życia święcił, bo inaczej …