Warsztaty Firewalking WIEM

Dlaczego ludzie chodzą po rozżarzonych węglach? Część z nich uważa, że chodzenie po ogniu wykazuje lecznicze właściwości, inni, że uzdrawia duchowo i poprawia pewność siebie
Chodzenie po ogniu wzbogaca nas zawsze o jeszcze jedno ciekawe doświadczenie, doświadczenie z pogranicza niesamowitości. Podnosi w nas samych poczucie własnej wartości, którego tak często nam właśnie brakuje
Spacer po rozżarzonych węglach nobilituje nas, podnosi wiarę w siebie, Pomoże pokonać strach, obudzić wewnętrzną siłę i zmotywować do działania. WIĘCEJ