Podstawą dawnej słowiańskiej medycyny było…

…Podstawą dawnej słowiańskiej medycyny było szczególne podejście do natury i człowieka. Miało to oczywiście ścisły związek z religią: człowiek był nierozerwalnie związany z naturą oraz stworzony przez bogów, powinien więc szanować dar życia i dbać o niego. Z zamierzchłych czasów do nam współczesnych przeszły słowiańskie zasady, mówiące o zdrowiu. Przeniesione na współczesny grunt, mogły one brzmieć mniej więcej tak:

   1. Powinieneś traktować swoje ciało, jako największy przejaw życia
   1. Powinieneś zrezygnować z nienaturalnej i martwej żywności oraz napojów pobudzających
   1. Powinieneś żywić swoje ciało tylko prawdziwym, nieprzetworzonym pokarmem
   1. Powinieneś poświęcić się bezinteresownemu i wiernemu dbaniu o swoje zdrowie
   1. Powinieneś odnowić swoje ciało poprzez prawidłowy balans pomiędzy odpoczynkiem a pracą
   1. Powinieneś oczyszczać swoje tkanki, komórki i krew świeżym powietrzem i światłem słonecznym
   1. Powinieneś zrezygnować z jedzenia, kiedy twój umysł lub twoje ciało źle się czuje
   1. Powinieneś dbać o czystość i spokój swoich myśli, słów i emocji
   1. Powinieneś nieustannie poszerzać swoją wiedzę na temat przyrody
  1. Powinieneś podporządkować się prawom przyrody

Z medycznego punktu widzenia człowiek uznawany był za część przyrody, jako funkcjonalna część większej całości i wszystkiego, co go otacza. W związku z tym, w metodach leczenia szeroko rozpowszechnione były sposoby oddziaływania na organizm za pomocą dźwięków, minerałów, ziół i drzew.Szczególną rolę przypisywano metodom relaksacji, niwelującym problemy codziennego życia. Zdaniem naszych przodków, głęboka relaksacja oczyszczała biopole, harmonizując ludzkie istnienie z przyrodą.Spore różnice można zauważyć w metodach diagnostycznych, jeśli porównamy je do współczesnych metod laboratoryjnych. Oczywiście, dawniej nie dysponowano narzędziami medycznymi, znacznie ułatwiającymi analizę i postawienie diagnozy, jednak jakoś próbowano sobie bez nich radzono. Chodziło o wykrycie braku balansu w organizmie, to znaczy przyczyny choroby, a nie jej skutków (co często praktykuje się we współczesnej medycynie).

Patent dla Ciebie: spróbuj zastosować się do powyższych zasad. Zwróć również uwagę nie tylko na to, co jesz, ale także na swój stan psychiczny: zastanów się, czy miewasz problemy ze snem, czy jesteś nerwowy i rozdrażniony, czy czujesz się szczęśliwy? Zdrowie to nie tylko sprawnie funkcjonujący organizm, ale również dobra kondycja psychiczna, brak przewlekłego stresu i pogodne nastawienie.

(naturalnieniebanalnie.pl/tradycyjne-slowianskie-sposoby-zdrowie/)