* Z Cyklu Prawdy 100%-owe; Z Wolnościa jest jak z bimbrem, a z bimbrem jest jak z Wolnością;