* Przypomnienie sylwetki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka wybitnego naukowca – twórcy bioelektroniki.